POO – Promotor Ondersteunende Organisaties –

Een bond heeft naast de taak van sanctionering van de sport, tevens de taak om de promotors te ondersteunen. Dit doen wij, naast de werkzaamheden van de VON zelf, samen met verschillende Promotor Ondersteunende Organisaties, POO’s.

Met de VON samenwerkende Pomotor Ondersteunende Organisaties:

Volgt z.s.m.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *