Sportaccord

WAKO is erkend door Sportaccord

Doelstelling Sportaccord

SportAccord is een federatie van Olympische en niet-Olympische sport federaties en tevens van organisatoren van internationale sport evenementen.

De missie van SportAccord is om zijn leden te VERBINDEN en te ONDERSTEUNEN in de coördinatie en bescherming van de doelstellingen en  belangen, met behoud en respect ten aanzien van hun autonomie.

SportAccord stimuleert en faciliteert kennisdeling onder de leden en biedt middelen en expertise op relevante gebieden, zoals anti-doping, integriteit, goed bestuur, maatschappelijke verantwoordelijkheid en digitale media.

Door de oprichting van een aantal vooraanstaande multi-sport games die vergelijkbare sporten bij elkaar groepeert, wilt SportAccord de leden hun zichtbaarheid en mogelijkheden bevorderen.

Als organisatie, identificeert SportAccord zich met de kernwaarden van neutraliteit, transparantie en toerekenbaarheid in het bevorderen om met de kracht van de sport bij te dragen aan positieve verandering in de hedendaagse maatschappij

World Combat Games:

De Multisport Games die voor onze sporten van belang is zijn de World Combat Games, waarin de 16 erkende Martial Arts in 10 dagen zullen zorgen voor een fantastisch evenement. In 2017 zal dit worden gehouden in Lima, Peru. Hierbij zullen zowel Kickboksen, als Muaythai van de partij zijn.

Zie: World Combat Games

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *